Inscrie-te la o prezentare a produselor InfoSoft
In cazul in care doriti ca unul dintre consultantii nostrii sa va faca o prezentare la sediul firmei dumneavoastra, va rugam completati formularul de mai jos.
Nume
Poziţia în firmă
Email
Telefon
InfoSoft Suport - Asistenta online si offline

CG - Contabilitate generala si Gestiunea resurselor

asis

Contabilitate generala

 • plan general de conturi, solduri si rulaje pe orice perioada
 • documente si inregistrari contabile in lei si valuta la cursul din data operatiei
 • operare si inregistrari contabile pe locuri de munca si comenzi
 • fisa contului - fisa sah, rulaje zilnice si lunare
 • balante analitice si sintetice
 • registru Jurnal de operatii
 • posibilitate de consolidare
 • situatii intr-o valuta data in baza cursului zilei inregistrarii
 • inchiderea lunara a conturilor cu validare corelatiilor dintre conturi

Financiar - Terti

 • documente financiare - Plati / Incasari de facturi, chitante, achitari rate, deconturi, diverse
 • alte documente: compensari in doi si trei, lichidari avans, sosire factura, intocmire factura si corectii facturi
 • operare in valuta cu generare automata a diferentei de curs valutar (chiar daca valuta achitarii este diferita de valuta facturarii)
 • registru de Casa / Banca si registru de Plati / Incasari
 • situatii pe terti detaliate pe documente sau centralizate pe facturi, la zi, pe o perioada sau la o data calendaristica
 • jurnale TVA
 • situatii pe terti in valuta pe diverse criterii
 • lucrul pe locuri de munca si pe comenzi
 • instrumente de generare provizioane pentru diferente de curs la facturi
 • generare inregistrari pentru diferente de conversie la conturi de disponibil in valuta
 • verificare corelatii documente pe terti cu inregistrarile contabile
 • achitarea facturilor prin conturi atribuite pentru efecte, cu evidentierea scadentelor
 • consultarea efectelor pe terti si scadente
 • situatii de analiza a efectelor

Decontari cu salariatii

 • documente de avans spre decontare pe salariati, cu posibilitatea restituirii
 • decontarea avansurilor in lei prin factura furnizori sau documente justificative
 • consultarea deconturilor pe salariati
 • situatii de analiza a soldurilor pe salariati
 • deconturi urmarite in valuta

Materii prime/Materiale

 • gestionare de materii prime, materiale si ambalaje, optional pe proprietati si serii, cu posibilitate de grupare pe nivele
 • documente de intrare/iesire (receptii, consumuri, transferuri, alte intrari, alte iesiri)
 • posibilitatea operarii receptiilor in baza declaratiilor vamale de import (DVI) cu repartizarea taxelor vamale in pretul de stoc si repartizarea facturilor de prestari asociate receptiilor in pretul de stoc
 • metode de descarcare stocuri: FIFO, LIFO si valoric
 • contarea automata a documentelor primare si generarea inregistrarilor contabile
 • actualizarea stocurilor in regim continuu (ON-LINE)
 • balanta de stocuri, fisa de magazie si lista stocurilor
 • situatii intrari/iesiri
 • gestionare de inventar faptic si situatie comparativa cu stocul scriptic
 • validare consumuri cu lansarile in productie
 • emitere de comenzi de aprovizionare
 • inregistrari si situatii pe elemente de costuri
 • consultare operativa stocuri/preturi si evaluare de stocuri intr-o valuta data

Produse

 • gestionare de produse finite si semifabricate
 • documente de intrare/iesire (predari, transferuri, consumuri, facturi, alte intrari, alte iesiri)
 • actualizare stocuri in regim ON-LINE
 • contarea automata a documentelor primare si generarea inregistrarilor contabile
 • produse date in custodie
 • situatii intrari/iesiri
 • balanta de stocuri, fisa de magazie si lista stocurilor
 • productia realizata pe zi/luna/ produs/ sectie
 • operarea productiei pe elemente de costuri

Marfuri

 • marfuri in gestiune de tip cantitativ (in pret furnizor sau cu amanuntul) sau valoric
 • posibilitatea operarii receptiilor in baza declaratiilor vamale de import (DVI) cu repartizarea taxelor vamale in pretul de stoc si repartizarea facturilor de prestari asociate receptiilor in pretul de stoc
 • documente de intrare/iesire (receptii, transferuri, avize, alte intrari si alte iesiri)
 • actualizare stocuri in regim ON-LINE
 • contarea automata a documentelor primare si generarea inregistrarilor contabile
 • marfuri date si primite in custodie
 • situatii intrari/iesiri
 • balanta de stocuri, fisa de magazie si lista stocurilor
 • inchidere global-valorica
 • raport valoric de gestiune
 • consultare operativa de stocuri si preturi
 • situatii de stocuri si miscari in valuta
 • emiterea facturilor si documentelor anexe
 • facturare pe baza comenzilor beneficiari
 • imprimare facturi pretiparite (plaje de facturi)
 • contare automata de documente primare si generare de inregistrari contabile
 • situatia vanzarilor
 • borderoul facturilor emise
 • decontarea vanzarilor pe elemente de costuri

Servicii

 • documente servicii furnizori/clienti
 • inregistrari ON-LINE
 • contare automata documente primare si generare de inregistrari contabile
 • situatii servicii pe zi/ luna/ sectie
 • situatii contabile pentru servicii
 • decontarea serviciilor pe elemente de costuri

Obiecte de inventar

 • obiecte de inventar in depozit sau in folosinta (pe salariati)
 • documente primare (receptii, transferuri, dare in folosinta, predare intre salariati, casari)
 • contare automata de documente primare si generare de inregistrari contabile
 • consultare obiecte de inventar in depozit (pe gestiuni)
 • consultare obiecte de inventar in folosinta (pe salariati)
 • situatii intrari, iesiri si stocuri de obiecte de inventar
 • situatii retineri pe marci
 • inregistrari pe elemente de costuri

Coduri de bare

 • atasare coduri de bare pentru codurile din Nomenclator
 • etichete cu coduri de bare
 • operare documente prin citire coduri de bare

Executie bugetara

 • articole bugetare dupa o structura de indicatori bugetari
 • plan de executie bugetara pe trimestre si pe an
 • situatii de raportare (Anexe)
 • executie bugetara curenta